بازديد ستاد مركز رشد از خطوط توليد دو شركت دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري

در روز گذشته مديريت و كارشناس مركز رشد فناوري نيشابور با حضور در واحد توليدي شركت دانش بنيان آفاق زمهرير نيشابور به مديريت آقايان رضايي و تقوي از روند ساخت و مونتاژ محصول فناورانه شركت با عناون ساخت وكيوم پمپ كولرهاي آبي بازديد به عمل آوردند. همچنين در ادامه با حضور در شركت پايدار سازه افلاك به مديريت آقاي مهندس هاشمي نژاد با آخرين دستاوردهاي فناورانه شركت در حوزه صنعت ساختمان آشنا گرديده و پيشنهاداتي جهت توسعه فعاليتها و همكاري هاي متقابل ارائه نمودند.