جلسات مديريت محترم مركز رشد با نعدادي از مديران دستگاههاي اجرايي شهرستان از ابتداي سال نو

از آغاز سال 93 تا كنون مديريت محترم مركز رشد نيشابور طي نشست هاي جداگانه اي با مسوولين محترم ادارات كار تعاون و رفاه اجتماعي، اوقاف و امور خيريه، معاونين و كارشناسان محترم فرمانداري ويژه شهرستان، معاونت اداره كل و رييس آموزش و پرورش شهرستان، معاونت عمراني و دفتر فني شهرداري، تعدادي از اساتيد محترم دانشگاه نيشابور و دانشكده فني پسران و... به بيان ديدگاهها و مدلهاي گوناگون همكاري جهت هم افزايي توانمنديهاي دستگاههاي اجرايي به منظور ارتقا جايگاه فناوري شهرستان در حوزه هاي مختلف بويژه در سال 93 كه به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي توسط مقام معظم رهبري نامگذاري گرديده است،پرداختند.