كسب لوح تقدير و تنديس ويژه چهارمين جشنواره كسب و كار شرق كشور در سال 92 توسط  شركت دانش بنيان آنارام پردازش شرق مستقر در مركز رشد فناوري نيشابور

پارك علم و فناوري خراسان هشتم اسفند ماه ميزبان برگزاري اختتاميه چهارمين جشنواره كسب و كار شرق كشور بود. در اين جشنواره از ميان 55 طرح ارسال شده با رويكرد تجاري سازي محصولات دانش بنيان، 10 طرح به مرحله نهايي داوري راه پيدا كردند كه از اين ميان 5 طرح به عنوان طرح هاي برگزيده انتخاب و در مراسمي از انها تقدير شد.علي عشقي و فهميه رجبي، زوج متخصص شركت دانش بنيان آنارام پردازش شرق مستقر در مركز رشد فناوري نيشابور با ارائه طرح كسب و كار سامانه بازاريابي هوشمند موفق به كسب جايزه و تنديس ويژه جشنواره شدند. گفتني است طرح مذكور مجوز حضور در دهمين جشنواره كشوري كسب و كار كه در ارديبهشت ماه سال آينده در اصفهان برگزار ميگردد را نيز دريافت نمود