اولين جلسه كميته تخصصي نوآوري شهرستان نيشابور در محل مركز رشد برگزار شد

هفته گذشته اولين جلسه كميته تخصصي نوآوري شهرستان نيشابور در محل مركز رشد فناوري نيشابور برگزار و در پايان با اجراي سه طرح نوآورانه در زمينه طراحي وساخت شير مخلوط با كنترل لحظه اي دما و دبي،مجري طرح آقاي مهندس امين سليماني،ساخت هد برداشت زعفران مخصوص تيلر،مجري طرح اقاي مهندس محمد مهدياني و ساخت ايربگ با فناوري سنسور نوري ، مجري طرح آقاي محمد رضا مهرزادنيا، موافقت به عمل آمد.جهت اجراي طرحهاي مذكور در مجموع اعتباري در حدود بيست و پنج ميليون ريال به صورت بلاعوض در اختيار مجريان طرحها قرار گرفت.