چهارمين جلسه شوراي فناوري نيشابور در سال جاري برگزار گرديد.

در هفته گذشته چهارمين جلسه شوراي فناوري شهرستان با حضور اعضاي محترم شورای فناوری مرکز رشد برگزار و در پايان با حضور واحد فناور شركت تعاوني يگانه كشت ديار نيشابور به مديريت آقاي مهندس كليدري با ايده محوري طراحي،ساخت و توليد ديوار سبز،همچنين شركت دانش بنيان در شرف تاسيس نوين شيمي شرق به مديريت آقاي مهندس بهشتي نيا توليد محصولات پاك كننده و ضد عفوني كننده بر پايه نانو موافقت به عمل آمد.گفتني است شركتهاي مذكور مورد پذيرش در دوره رشد مقدماتي و يا دوره رشد اين مركز مي توانند از مزاياي استقرار و ساير خدمات مشاوره اي،تسهيلات مالي،بازار يابي و پشتيباني اين مركز، در راستاي اهداف قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان بهره مند شوند