فراخوان طرح های نوآوری

 

 

از کلیه دانش پژوهان و نوآوران گرامی که دارای طرح های نوآوری در زمینه های مختلف علوم و مهندسی می باشند، جهت نمونه سازی و عملیاتی شدن طرح های خود دعوت به عمل می آید.

 

 

حمایت های قابل ارائه:

 

× اعطای تسهیلات مالی بصورت بلاعوض تا سقف معین (10 میلیون ریال) - طرح های دارای فناوری پیشرفته (HiTech) مانند نانو و یا بیوتکنولوژی، هوا و فضا، مکاترونیک و ... تسهیلات با سقف بالاتری نیز تعلق خواهد گرفت.

× راهنمایی و مشاوره به نوآور جهت اجرای ایده

× ارائه خدمات تخصصی جهت اجرایی شدن ایده در حد امکانات و اعتبارات

× ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

× پشتیبانی جهت ثبت اختراع، شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های علمی تخصصی

 

 

هدف از حمایت:

 

× کمک به شکل گیری، پرورش و بقای فعالیت نوآورانه و هدایت آنها به سمت فعالیت های گروهی

× هدایت فعالیت های نوآورانه در راستای سیاست های علمی و فناوری کشور

× کمک به نوآوران جهت تکمیل چرخه نوآوری (ا ایده تا تجاری سازی محصول)

× حمایت از نمونه سازی  ایده های نوآورانه جهت ورود به مرکز رشد

 

 

شرایط پذیرش طرح های نوآوری:

 

× ارائه نقشه فنی و شرح ایده نو و کاربردی که به محصول با فرآیند مشخص منجر شود.

× توان تخصصی و تجربی نوآور در اجرای ایده

× تناسب ایده با توانمندیها و امکانات مرکز نوآوری

 

 

راهنمای روند پذیرش:

 

1- تکمیل و ارسال فرم ذیل از طریق پست الکترونیک(ایمیل)

2- بررسی، تکمیل مستندات و کارشناسی اولیه

3- بررسی طرح در کمیته پذیرش

4- پذیرش یا رد طرح