مسابقه ایده های دانش آموزی

 

 

ويژگي هاي مورد نظر در گزينش ايده ها:                                                                                   

الف) میزان و سطح نوآوري

ب) ميزان كاربردي بودن و وسعت جامعه مخاطب ایده

ج) قابليت اجرايي ایده

د) قابليت انجام توسط خود ایده پرداز

 

جوايز و حمایت ها:

الف) به ایده های برگزیده جوایز ارزنده ای تقدیم می گردد.

ب) از ایده های برگزيده طبق ضوابط جهت شركت در نمایشگاهها و جشنواره های داخلی و بین المللی پس از ساخت حمایت می گردد.

ج) طرح هايي كه قابليت اجرايي، كاربردي و تجاري شدن داشته باشند تحت حمایت مرکز نوآوری قرار خواهد گرفت.

 د) نام طرحهای برگزیده به همراه صاحبان ایده ها در سایت پارک علم و فناوری درج می شود.

 

گاه شمار:

مسابقه ایده های دانش آموزی بصورت سالانه است و زمان بندی آن به شرح ذیل می باشد:

الف) شروع دریافت ایده ها: پانزدهم فروردین هر سال

ب) آخرين مهلت دريافت ايده ها: پایان آبان ماه

ج) اعلام نتايج و معرفي برگزيدگان (از طریق سایت مرکز  نوآوری): دهه مبارک فجر

د) زمان اهداء جوايز به برگزيدگان متعاقبا اعلام خواهد شد.